User Profile

Mr Quang Nam Nguyen Pham

Affiliation Standford University
Bio statement

Tik Tok Trung Quốc có tên gọi là Douyin. Phiên bản này có nhiều hấp dẫn hơn phiên bản Tik Tok Việt Nam. Do đó, nhiều bạn thích sử dụng Douyin hơn. Phần mềm này không có cho thị trường Việt Nam, nên dưới đây mình sẽ giúp bạn cài đặt tik tok trung quốc (douyin).

cách tải tik tok trung quốcCreative Commons License
Jurnal Teknik ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung